Atelier Ailim

 

     

         kunstzinnig vilt

  

         

Textiel Atelier


Textielwerkplaats bij Katrien Perquy-Atelier Ailim 

Tijdens de workshop basisvilten kwam er een verlangen om een atelier te volgen op regelmatige basis. Intussen is de eerste reeks voorbij en begint opnieuw in september 2017.Data  reeks 2: 7,28 febr -14,28 maart -18,25- april- 9,23 mei - 6,20 juni 2018


Data vanaf september 2018 reeks 1:  5,19sept – 3,17 okt – 8,22 nov – 6,20 dec 2018 – 9,23 jan 2019


Het Atelier Ailim is een kunstzinnig atelier.  Ik les geef vanuit mijn kunstenaar zijn en mijn vakmanschap. Op mijn site kan je zien hoe ik werk. 

We maken van het creatieve in ieder van ons wakker gedragen door een brede en diepe kennis van het ambacht van het vilten in combinatie met  andere textiele technieken. 

Ben je al een ervaren of sta je aan het begin? Dat maakt niet uit. je krijgt individuele begeleiding volgens je mogelijkheden.  

ik werk een programma uit dat kan wijzigen naargelang wat leeft in de groep.  


minimum 4 deelnemers  en max 6 personen. 


Tien beurtenkaart: 200 € (Kan je 1 beurt niet aanwezig zijn bij reeks1 kan de beurt gebruiken voor de volgende reeks) 


inschrijven: